כל האתר עד 12 תשלומים ללא ריבית

תקנון אתר

שרות לקוחות ומחלקת תיאומים 
טלפון: 03-9067569 
מומלץ לפנות לשירות לקוחות בווטספ 
שרות לקוחות ב WhatsApp
טלפון: 0503559197

ברוכים הבאים לאתר המכירות של יורופיאן קומפורט European Comfort המנוהל ע”י חברת איקס מרקט בע”מ
מזרנים – מיטות – מיטות נוער – חדרי שינה – סלונים – פינות אוכל
אתר הקניות הוירטואלי התקנון ניתן לשינוי בכל עת ובכל זמן ע”י החברה על פי שיקול דעת בלעדי של מנהל האתר רק האמור בהסכם זה יחייב את מפעילי האתר קרא את התקנון במלאו ובעיון במידה ואינך מסכים לתנאי מתנאיו הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר. המשתמש מתחייב להשתמש במידע ובשירותים המוצעים באתר בהתאם לדרישות כל דין ובכפוף להנחיות ולהוראות באתר

דין ושיפוט
הדין החל על הצעותיך ועל תקנון זה, הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית לכל עניין ומחלוקת, נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב בלבד

פירוק ופינוי מוצר
על הלקוח חלה החובה הבלעדית ביום הרכבת המיטה/הספה או המזרן לפנות את החדר
בכדי שהמתקין יוכל להתקין את המוצר.. ביטול עסקה עקב דרישה שהמתקינים יפנו את החדר 
כרוכה בעלות של דמי ביטול + הובלה חזרה למפעל של 200 ש”ח על הלקוח חלה החובה לידע באם צריך מנוף !
להזמין מנוף על חשבונו ולתאם עם מחלקת תיאומים במידה והלקוח לא דאג להזמין מנוף והמוצר חזר למפעל או מאיזו שהיא סיבה המוצר לא נכנס לבית הלקוח הלקוח יחוייב בדמי ביטול לפי חוק הגנת הצרכן.
המשתמש יפצה את מפעילי האתר ו/או את הגורמים הקשורים אליו בגין כל תביעה ו/או דרישה ו/או נזק ו/או הפסד אשר ייגרמו כתוצאה מאי קיום הוראות תקנון זה ו/או מהפרת הוראות דין כלשהי או זכויות צד ג` כלשהן, על ידי המשתמש.


השימוש ב European Comfort (להלן “האתר”) המנוהל ע”י חברת איקס מרקט בע”מ  ניתן בהתאם לתנאי השימוש המפורטים להלן. השלמת תהליך הרישום לאתר ואישור הסימון “אני מסכים לתנאי השימוש” ו/או הסימון “אני מסכים לתקנון האתר פירושה מתן הסכמתך להיקשר בהסכם זה על כל תנאיו הנהלת האתר יכולה לשנות תנאים אלה או להפסיק את מתן שירותי האתר מדי פעם בפעם לפי שיקול דעתם הבלעדי בין אם נתנו הודעה על כך מראש למשתמש ובין אם לאו, בלא שתהא להם כל חבות כלפי מי מהמשתמשים ו/או צד ג` אחר בקשר עם הפסקת/שינוי השירות כאמור. הנהלת האתר יודיעו מראש ובפרק זמן סביר על שינויים אלה למשתמש באמצעות פרסום באתר ו/או בדואר-אלקטרוני, לפי שיקול דעתם הבלעדי ובהתאם לנסיבות העניין. המשך השימוש בשירותי האתר מותנה בקבלת הסכמת המשתמש לשינויים אלה.

(א) אתר European Comfort (להלן: “האתר”)  המנוהל ע”י חברת איקס מרקט בע”מ  הינו אתר מסחר אלקטרוני המשולב ברשת חנויות מפעל
איסוף למוצרים ניתן לאסוף בתיאום מראש את המוצרים המוצעים למכירה באתר הקניה באתר הינה באמצעות סוגי מכירות שונים להלן המכירות (רגילות ,אישיות ,מבצעים)
את כל המוצרים ניתן לאסוף בתיאום מראש בחנות המפעל או בסניפים ברחבי הארץ
(ב) התקנון נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אולם הוא מיועד לנשים וגברים כאחד.
(ג)הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על ידך באתר/ואו באחת מחנויות הרשת, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין ” European Comfort ” עקב כך, הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון. גלישה באתר, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי התקנון ובזה אתה מאשר את התקנון על כל סעיפיו

כללי

מידע רשום ומתחייב לא לעשות שימוש מסחרי או כל שימוש אחר בפרטיך האישים
מעבר לביצוע המכירות באתר European Comfort המנוהל ע”י חברת איקס מרקט בע”מ  עושה את כל המאמצים בכדי להגן על פרטיות המשתמש. ברשת האינטרנט הישראלית והעולמית נעשים ללא הפסקה ניסיונות חדירה לאתרי המכירה השונים בכדי לגרום לנזקים ובכדי לדלות מידע אודות הלקוחות.European Comfort עושה את מרב המאמצים באמצעים טכנולוגיים מתקדמים ותוכנות אבטחה מהמתקדמות בעולם בכדי למנוע גישה לשרת החברה במקרה של ניסיונות חדירה ממושכים עלולות להיות נפילות מחירים או דחיית גישה של המשתמש ע”י האתר. לכן, בשום תנאי לא תחשב מכירה זו כמכירה למרות שנשלח ע”י המערכת מייל שמאשר קנייה במחיר נמוך ממחיר המוצע בשוק
החברה תישא באחריות לטיב המוצרים, לתכונותיהם, בכל הנוגע לפרטים האמורים בכתב האחריות לגבי כל מוצר לגופו. לעיתים יתכנו הפרשי גוונים בין תצלומי המוצרים המתפרסמים בזירת המכירות לבין הגוונים המדויקים של המוצרים כפי שיסופקו בפועל. המוצרים בזירת המכירות מוצגים בתום לב. אם רכשת מוצרים פגומים, זכותך להחליפם או להחזירם ולקבל את כספך בחזרה, כמפורט בתקנון זה.
האחריות הבלעדית למוצרים, לאספקתם, לאיכותם, לטיבם, לעמידותם ולתכולתם, לרבות הוראות הפעלה בשפה העברית, חלה על החברה בהתאם לתנאים המופיעים על תעודת האחריות שמצורפת אליהם.
בשום נסיבות לא תחול על החברה אחריות כלשהי לגבי נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשיים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאי, ו/או בגין כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדן נתונים או אובדן רווחים, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש או בביצועי זירת המכירות, בגין עיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש בזירת המכירות, באספקתם או באי אספקתם של מוצרים, או בכל מידע, תוכנה, מוצר, שירות וגרפיקה נלווית שהושגו באמצעות זירת המכירות, ו/או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש בזירת המכירות, בין בהתבסס על הסכם ובין בנזיקין, בין באחריות מוחלטת, ו/או כל עילה אחרת, אפילו אם נודע לחברה על האפשרות של דמי נזיקין כאמור. אם אינך שבע רצון מחלק כלשהו של זירת המכירות או מאחד מתנאי תקנון זה, אנא כתוב אלינו ונבחן את פנייתך בקפידה.

(א) European Comfort מאפשרת לך לרכוש מוצרים דרך האתר או באחד מסניפי הרשת באיסוף בתיאום מראש 
(ב)עבור כל מוצר המוצע למכירה מוצג “דף מכירה” הכולל את פרטיו של הספק/יצרן, המוצר
המוצע למכירה, ומחיר המכירה (להלן “דף המכירה”).
(ג)במכירה אישית יוצגו פרטים אודות המוצר המוצע למכירה,כל המחירים המוצגים בדף המכירה כוללים מע”מ במידה וחל תשלום מע”מ על העסקה לפי כל דין, במחיר במכירה אישית נקבע על ידי מפעיל האתר נמוך מהמחיר הרגיל הנמכר באתר

(ד) כדי לבצע הזמנה של מוצר יש תחילה לבחור את המוצר. לאחר בחירת שם משתמש וסיסמא, ואז הופך המשתמש ל”מבצע הפעולה”. כדי שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת פרטים נכונים בכדי להבטיח את ביצוע ההזמנה.
(ו) כל המחירים המוצגים כוללים מע”מ

מועדי המכירה
האתר פעיל 24 שעות ביממה 365 יום בשנה 
לפני ההגעה יש לוודא שהמוצר במלאי והחנות פתוחה ! לרשימת טלפונים וכתובות של הסניפים לחץ כאן


שרות לקוחות ומחלקת תיאומים 
שרות ותיאומים: 03-9067569 
WhatsApp 050-3559197 


אופן המכירה

(א) European Comfort מאפשרת לך לרכוש מוצרים דרך האתר או באחת מחנויות הרשת בדרך קלה ומהירה, ובמחירים תחרותיים, ממיטב היצרנים, היבואנים הפועלים בישראל.

(ב)עבור כל מוצר המוצע למכירה מוצג “דף מכירה” הכולל את פרטי המוצר המוצע למכירה,ואת מחיר המכירה (להלן “דף המכירה”).
(ג)במכירה רגילה יוצגו פרטים אודות המוצר המוצע למכירה, כל המחירים המוצגים בדף המכירה כוללים מע”מ.
(ד) במכירה אישית הינה מכירה אשר בה אתם קובעים את המחיר ואת התשלומים,אשר אתם מוכנים לשלם עבור המוצר ו/או השרות המוצע למכירה.בכל מכירה אישית, ניתן להגיש מקסימום 5 הצעות לרכישה המחיר נקבע על ידי מנהל האתר.

 (ה) כדי לבצע הזמנה של מוצר יש תחילה לבחור את המוצר. לאחר בחירת שם משתמש וסיסמא, ואז הופך המשתמש ל”מבצע הפעולה”. כדי שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים בכדי להבטיח את ביצוע ההזמנה.

חשוב להדגיש במידה וימסור הלקוח פרטים לא נכונים אודות פרטיו או פרטים כוזבים אודות כרטיס האשראי. לרבות תוקף כרטיס, מספר כרטיס, כתובת ,ת.ז, או כל פרט שלא יאפשר ל  לבצע את העסקה אזי תראה European Comfort בעסקה כחסרת כל תוקף ולא תהיה מחויבת כלפי הלקוח בשום תנאי, ואף תהיה רשאית להגיש תביעה בגין פרטים כוזבים והוצאות טיפול.

דע: הגשת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים 

מיד לאחר ביצוע הפעולה תתבצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם אישור ההזמנה ע”י חברות כרטיסי האשראי, תינתן הודעה מתאימה כי הפעולה אושרה, ההזמנה תרשם במחשבי European Comfort ותטופל בהתאם.
חשוב להבהיר, הרשמה ל European Comfort המנוהל ע”י חברת איקס מרקט בע”מ  מהווה אישור מבצע הפעולה, להיכלל ברשימת לקוחות European Comfort, אשר נמנים על תפוצת הדיוור הישיר של European Comfort
יובהר ויודגש, משלוח הדואר האלקטרוני אינו מהווה ראיה על ביצוע פעולה ואינו מחייב את European Comfort.
הרישום שנרשם במחשבי European Comfort יהווה ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.
חיוב מבצע הפעולה בגין עלות המוצר או השירות הנרכש על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי, לאחר ביצוע הפעולה.

כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר ,לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר,
סימני לוגו (logo) וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות בלעדית של European Comfort ו/או מי
מטעמה. אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת את התכנים המופיעים באתר אלא אם כן European Comfort נתנה את הסכמתה לכך, בכתב ומראש ע”י העובדים המורשים לכך.

רישומי המחשב של European Comfort המנוהל ע”י חברת איקס מרקט בע”מ  בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

(ו )(להלן: ” European Comfort “) יציגו באתר פרטים כגון תיאור המוצר/שירות, מחיר המוצר/שירות, אחריות על המוצר וזמן אספקה בקשר למוצריהם ושירותיהם. לפרטים נוספים ובירורים, ניתן לפנות לשרות הלקוחות או בדואר אלקטרוני או בטלפון. 

אבטחה

European Comfort המנוהל ע”י חברת איקס מרקט בע”מ  עושה את כל המאמצים בכדי להגן על פרטיות המשתמש 
ברשת האינטרנט הישראלית והעולמית נעשים ללא הפסקה ניסיונות חדירה
לאתרי המכירה השונים בכדי לגרום לנזקים ובכדי לדלות מידע אודות הלקוחות. European Comfort עושה את מרב המאמצים באמצעים טכנולוגיים מתקדמים ותוכנות אבטחה מהמתקדמות בעולם בכדי למנוע גישה לשרת החברה. במקרה של ניסיונות חדירה ממושכים עלולות להיות נפילות מחירים של עשרות אחוזים ממחיר השוק או דחיית גישה של המשתמש ע”י האתר. לכן בשום תנאי לא תחשב מכירה זו כמכירה למרות שנשלח ע”י המערכת מייל שמאשר קניה במחיר נמוך ממחיר המוצע בשוק.

סוגי המכירה 


מכירה רגילה 

היא מכירה של מוצרים במחיר קבוע מראש עד גמר המלאי. הגולש בוחר מוצר ויכול לרכוש אותו באמצעות האתר או באמצעות הטלפון או באחת מחנויות הרשת .רק לאחר מסירת הפרטים בטלפון וקבלת אישור על כך מנציג European Comfort רק אז תחשב המכירה כמושלמת וסופית השלמת הליך מכירה באמצעות הטלפון/ או האתר כאמור, כל המוצרים מצויים במלאי או ניתן לספקם במועד הנקוב בפרטי המוצרים החברה תסיר מהאתר מוצרים אשר אינם מצויים במלאי ולא ניתן לספקם במועד הנקוב במפרטי המוצרים

 ל European Comfort יש את הזכות למנוע, באופן זמני או לצמיתות,
השתתפותם של מציעים בהליכי המכירות השונים באתר, במידה ו European Comfort סבורה,לפי שיקול דעתה הבלעדי, כי מציעים אלה באתר European Comfort לצדדים שלישיים ו/או לסחור בהם, וזאת מבלי לנמק החלטתה או להודיע על כך מראש. European Comfort שומרת לעצמה גם את הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי ובכפוף לכל דין, לבטל את זכייתך בנסיבות אלו. 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהא איקס מרקט בע”מ, מתוקף מעמדה כמנהלת האתר, רשאית למנוע ממך להשתתף באיזה מהמכירות ולהגיש הצעות בכל אחד מהמקרים הבאים:
אם מסרת במתכוון פרטים שגויים;
אם ביצעת מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע European Comfort או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחות European Comfort והחברות המציעות.
אם עשית שימוש בשירותי ” European Comfort ” לביצוע מעשה בלתי חוקי או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה; אם הפרת את תנאי הסכם זה או כל הסכם נוסף עם European Comfort או מי מטעמה.
אם נמנעת בעבר, שלא כדין, מלשלם עבור מוצרים שרכשת באמצעות European Comfort
אם כרטיס האשראי שברשותך נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.

מועדי המשלוח יחשבו רק החל ממועד קבלת פרטי האשראי ואישור העסקה ע”י חברת כרטיסי האשראי יובהר ויודגש, היה והלקוח בחר באפשרות שייווצר עמו קשר טלפוני לצורך ביצוע קבלת פרטי האשראי, והלקוח לא השיב לפניה הטלפונית של European Comfort בתוך 3 ימים ממועד הפניה, תהיה European Comfort זכאית לבטל את הזכייה

European Comfort שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת את כללי ההשתתפות במכרז והתקנון לפי שיקול דעתה הבלעדי. מובהר כי לא יעשה שינוי בנהלים תוך כדי ביצוע הליך המכירה. 

שומרת לעצמה את הזכות להקדים ו/או לדחות את מועד סגירת המכירה הפומבית.
מועד הגשת ההצעה ייחשב כמועד שנקלטה ההצעה במחשבי הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לבטל מכרז

European Comfort שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת את כללי ההשתתפות במכרז והתקנון לפי שיקול דעתה הבלעדי. מובהר כי לא יעשה שינוי בנהלים תוך כדי ביצוע הליך המכירה.

ביטול עסקה/רכישה

European Comfort תהא רשאית לבטל עסקה ו/או מכירה כולה או חלקה:
חייב מבצע פעולת הרכישה רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”) לא כולל קנייה בחנויות הרשת מזרנים וריהוט
סייגים לזכות ביטול: לא ניתן לבטל רכישה של טובין פסידים, של מוצרים שיוצרו במיוחד עבור הצרכן

ברכישת פריטים מסוימים, לא יוכל מבצע הפעולה לבטל את העסקה, כאמור בסעיף 14ג(ד) לחוק הגנת הצרכן.
ביטול של עסקה יעשה בכתב באמצעות הפקס ו/או באמצעות הדואר האלקטרוני ישירות לשרות הלקוחות של European Comfort . לחילופין ניתן לשלוח בקשה לביטול עסקה באמצעות דואר ישראל. 


ביטול

זכות הביטול הינה עד 14 ימים בתנאי שהמוצר חדש ולא נעשה בו שימוש מיום קבלת המוצר או מסמך הגילוי, לפי המאוחר ביניהם, כאשר המוצר חדש, באריזתו המקורית,  סייגים לזכות ביטול: לא ניתן לבטל רכישה של טובין פסידים, של מוצרים שיוצרו במיוחד עבור הצרכן

ביטול עסקה – דמי ביטול עסקה יהיו 5% או 100 ש”ח. דמי הביטול יכללו אף את דמי המשלוח לקוח שביטל עסקה אם טרם נשלחה אליו, יחויב ב 5% דמי ביטול או 100 ש”ח לפי הנמוך מביניהם. דמי משלוח במקרה של ביטול עסקה / משלוח חזרה למפעל מבית הלקוח 300 דמי החזרה (הנכללים ב-5% מביטול העסקה או 100 ש”ח לפי הנמוך מביניהם)  

עסקה תבוטל ע”י הצרכן תוך 14 ימי עסקים , ביטול עסקה יכובד רק לאחר קבלת הודעה רשמית ע”י הלקוח. על המוצר להיות סגור, באריזתו המקורית, ככל שהדבר סביר או אפשרי. בכל מצב אין לבטל עסקאות על דעת הצרכן, ללא הודעה מפורשת מראש.

במידה של תקלה, אנו אחראים למענה פתרון ושרות (ע”י הספקים) , או החלפת מוצר פגום (ע”י הספקים) במקרה של ביטול עקב פגם או אי התאמה יעמיד הצרכן לרשות העוסק את המוצר במקום שבו נמסר לו ויודיע על כך לעוסק.  כמו כן במקרה זה העסק יחזיר לצרכן בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם ע”י הצרכן

* לא ניתן לבטל מוצרים שהוזמנו במידות וצבעים מיוחדים ביטול מתבצע לפי חוק הגנת הצרכן.

מזרנים השונים מהמידות 140\190 , 160\190 ,200\160 הינם נחשבים הזמנה מיוחדת!

* במקרה חריג של ביטול שלא עקב פגם בהסכמת החברה הלקוח ישלם בעבור ההובלות פעמיים
 גם עבור ההובלה שנהג אוסף את המוצר וגם עבור החזרת המוצר למפעל
במקרה חריג של ביטול הזמנה מיוחדת ע”פ בחירת צבע או מידה גדולה מהסטנדרט (באישור שירות הלקוחות בלבד ! )הביטול יהיה כרוך בעלויות ביטול וההובלות

ביטול עקב אי בדיקה של הלקוח שהמוצר יכול להיכנס אליו הבייתה רק באישור החברה


ביטול עסקת מזרן 30 ימי ניסיון
תקנון מבצע 30 יום ניסיון – מזרני יורופאין – קומפורט

אנו מציעים ללקוחות החברה מזרנים עם התנסות של 30 ימים 
מיום קבלת המזרן(מזרנים מסכום של 1000 ש”ח מזרנים המשתתפים במבצע).
במסגרת המבצע ניתן יהיה להחזירו ולקבל החזר 
תחת התנאים המפורטים בתקנון. המזרן מסופק עם מגן מזרן. במידה ובתום תקופת הניסיון יבקש הלקוח\ה להחזיר המוצר/ים לחברה יישא הלקוח\ה בתשלום בגין דמי עלות החזרת המזרן לספק בסך של 250 ₪ ויחויב בגין עלות מגן המזרן 100 ש”ח (מגן מזרן לא ניתן להחזיר) החזרה וביטול עסקה החל מהיום ה 30 מיום האספקה לקוחות המעוניינים בהחזרה וביטול העסקה יצרו קשר עם מחלקת קשרי הלקוחות בטלפון
03-9067569  לשם תיאום מועד ואופן ההחזרה. לאחר שנגיע לבית הלקוח\ה ונבדוק ביחד איתו\ה את המזרן המוחזר שהוא נקי  ואין בו כל פגם או לכלוך רק אז נאשר את החזרת המזרן חזרה למפעל  בתום ביצוע תהליך ההחזרה יאושר זיכוי  סכום הקנייה בקיזוז סך של 250 ₪ בגין עלות דמי ההובלה למפעל ו 100 ש”ח עלות מגן המזרן 
לכלוך או כל פגם במזרן לכלוך או נזק מבטלים את זכות ההחזרה


סמכות שיפוט
כל סכסוך משפטי יידון בעיר המחוז תל אביב בלבד.

עדכון מחירים

אנחנו מעדכנים מחירים בכל עת על מנת להבטיח את המחיר האטרקטיבי עבור הלקוח, עדכונים אשר מצריכים עבודה אנושית קשה. במידה ונפלה טעות אנוש חריגה, טעות בהקלדה,השמטת ספרה אשר גובלת בחריגה ממחיר המוצר בשוק,European Comfort איננה מתחייבת לספק מוצר זה. European Comfort מתחייבת בזאת כי טעויות כדלקמן עלולות להיווצר בתום לב בלבד ויש לראותן כטעויות אנוש.(בשום תנאי לא תבוצע עסקה) במידה ומתעורר ספק בנוגע למחירו של מוצר מסוים,יש לפנות מיד לשירות הלקוחות בטלפון שמספרו: 03-9067569.

שירות לקוחות

כל שאלה לגבי המוצרים המוצגים באתר כולל בשאלות הנוגעות למפרט הטכני או העיצוב של המוצר,למידע על תפעול המוצר,אחריות, אנו מזמינים אותך לפנות לנציגי שרות הלקוחות שלנו או להגיע לאחד מסניפי הרשת
צוות European Comfort יעמוד לרשותכם בכל שאלה הקשורה לרכישת מוצר באתר/ואו בסניף להפוך את הקניה לנוחה ונעימה.
טלפון: 03-9067569 מייל: [email protected]

שרות לקוחות ב WhatsApp
טלפון: 0503559197

אספקת מוצרים

שים לב ימי שישי ,שבתות וערבי חג אינם נחשבים ליום עסקים European Comfort תפעל כדי לספק את המוצרים או השירותים בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף המכירה של המוצרים. מרגע אישור העסקה ע”י חברת האשראי לפי המשלוח שבחר הלקוח  אנחנו מתחייבת לספק רק מוצר אשר שולם במלואו באמצעות כרטיס אשראי והתקבל אישור לעסקה מחברות האשראי. אספקה לבית לקוח בתוספת תשלום כמצויין בדף המכירה האתר לא תהא אחראי לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרם כתוצאה מכוח עליון (לדוגמא שלג) ו/או פעולות איבה/טרור/מלחמה או מאירועים שאינם בשליטתם של European Comfort לרבות שביתות (לדוגמא מכס) ,השבתות וכיוצ”ב. למרות האמור לעיל, European Comfort תנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותה בכדי לפתור את הבעיות שתתעוררנה וכן במקרים המתאימים תאפשר לצרכנים אשר לא קיבלו את המוצר לבטל את העסקה ללא גביית דמי ביטול. באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית European Comfort תהא ראשית להעמיד את המוצרים ללקוחות במקום סמוך מקובל, אשר יתואם עמם מראש. בכל מקרה אספקה מעבר לקו הירוק לפי שיקול דעתה הבלעדי של European Comfort המנוהל ע”י חברת איקס מרקט בע”מ  ובתוספת מחיר.

כל עיר דרומית לדימונה תוספת מחיר למשלוח חובת עדכון ללקוח

המוצג בדף המכירה של האתר (או של כל גוף אחר באמצעותו European Comfort מבצע את ההובלה והאספקה של המוצרים או השירותים יחול על כל אספקה/הובלה של מוצר באמצעות האתר, ויחייב כל מציע. זמני אספקת המוצרים יחושבו החל מיום אישור ההזמנה ולא ממועד ביצועה זמני אספקת המוצרים כפי שאלה מצוינים בדף המכירה כוללים רק את חישובם של ימי עסקים (`ימי א` עד ה`)  

אזורי החלוקה הם כל הישובים שנמצאים בין נהריה לבאר שבע כולל ובתוך הקו הירוק 

הזמנות שלא עומדות בקריטריונים הנ”ל לא יוספקו תוך 21 ימי עסקים
אספקה לישובים שאינם באזורי החלוקה יסופקו בתוספת 8 ימי עסקים

לקוח שלא היה בבית והושאר לו פתק לתיאום יתאם עצמאית עם תיאום משלוחים בחברה
ולא תתבקש דרישה לזיכוי על המשלוח  

 

נוהלי המכירה באתר

במכירה רגילה ניתן לרכוש כל השנה 24 שעות ביממה מלבד שבתות וחגים בכפוף לתנאים בדף המכירה.
במכירה האישית המכירה תחל או תיסגר בכפוף לתנאים בדף המכירה. 

אבטחת מידע

European Comfort  עושה את כל המאמצים בכדי להגן על פרטיות המשתמש.z
ברשת האינטרנט הישראלית והעולמית נעשים ללא הפסקה ניסיונות חדירה
לאתרי המכירה השונים בכדי לגרום לנזקים ובכדי לדלות מידע אודות הלקוחות.European Comfort עושה את מרב המאמצים באמצעים טכנולוגיים מתקדמים ותוכנות אבטחה מהמתקדמות בעולם בכדי למנוע גישה לשרתי החברה. במקרה של ניסיונות חדירה ממושכים עלולות להיות נפילות מחירים או דחיית גישה של המשתמש ע”י האתר. לכן, בשום תנאי לא תחשב מכירה זו כמכירה למרות שנשלח ע”י המערכת מייל שמאשר קנייה במחיר נמוך ממחיר המוצע בשוק בישראל.*ט.ל.ח. 
*תיתכן סטיה של 3% במידות בכל המוצרים הנמכרים
*מעל קומה 3 בהעמסה ידנית תהיה תוספת של 35 ₪ לקומה בכל מקרה
 של צורך בשרותי מנוף חיצוניים החיוב יחול על הלקוח 
*הובלה לאילת הערבה וישובי ים-המלח זמן אספקה עד 30 ימי עסקים, 
*תצורת תפירת הקווילט להמחשה בלבד 
*במקרה של פירוקים מיוחדים הטיפול כרוך בתשלום נוסף למוביל עפ”י הצעת מחיר של המוביל במקום
ועל הלקוח חלה החובה להזמין מנוף במידת הצורך 

סודיות המשתמש 

כדי לרכוש מוצר או להשתתף במכירה יש לבחור תחילה שם משתמש וסיסמה אישית, אשר תלווה אותך בכל הרכישות ו/או השימוש באתר. לאחר מכן הינך מתבקש לספק מידע נוסף לצורך ביצוע העסקה, כגון שם, כתובת, כתובת אלקטרונית, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי. המידע הנ”ל יישאר בידי European Comfort  המנוהל ע”י חברת איקס מרקט בע”מ  או יועבר לספק בכדי לאפשר את ביצוע הרכישה. European Comfort אינה אחראית לכל שימוש שיעשה ע”י הספק במידע שהועבר לו מעבר לשימוש הנ”ל European Comfort מתחייבת שלא לעשות כל שימוש במידע ללא אישור
בכתב מכם אלא אם כן הדבר נדרש עפ”י דין או כדי למנוע שימוש לרעה. European Comfort  המנוהל ע”י חברת איקס מרקט בע”מ  תאפשר גישה למידע רק לעובדיה המורשים לכך. European Comfort עושה כל שביכולתה על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן לפי תקן אך בקיום מקרים שאינה בשליטתה ו/או הנובעים מכוח עליון, European Comfort לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם לך ו/או למי מטעמך עם מידע זה יאבד או אם יעשהבו שימוש לא מורשה.
 

European Comfort  שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, ע”פ שיקול דעתה הבלעדי את פעילות האתר ו/או לבטל מכירה (לפני או לאחר סגירתה). כתוצאה מכך, גם במקרים בהם נשלחה הודעת זכייה, החברה רשאית שלא להכיר בתוצאות המכירה, לרבות בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:

אין בתוצאות הביטול כדי לגרוע מזכותו European Comfort או הספק לתבוע את נזקיו, בשל כך שערך הנכס פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבו.

האמור בסעיף זה לא יחול על הטובין והשירותים הקבועים בסעיף 14ג (ד) לחוק הגנת הצרכן.
האמור בסעיף זה אינו בא להטיל על European Comfort אחריות כ”עוסק” בהתאם לחוק הגנת הצרכן.
במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים את המשך המכירה ביצועה או השתתפות במכירה באופן תקין.
אם לאחר סיום מכירה התגלה כי המוצר אזל מהמלאי, רשאי European Comfort או הספק לבטל את המכירה או להציע מוצר חלופי שווה ערך. במידה ובוטלה מכירה European Comfort או הספק או מי מטעמם לא יהיו אחראים ולא ישאו בכל נזק שהוא ישיר או עקיף, ולא אחראים לכל תוצאה שנגרמה למשתמש או לצד שלישי.

European Comfort אינה אחראית לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים באתר והמובילים לאתרים

אחרים אליהם ניתן להגיע דרך אותה קישורית.
European Comfort המנוהל ע”י חברת איקס מרקט בע”מ  ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא ישאו בכל נזק שהוא ישיר או עקיף, שנגרם למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר לרבות ברכישה במסגרת הליך המכירה האישית, שלא על פי תקנון זה, תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, שאז European Comfort שומרת את הזכות לבטל את הרכישה הספציפית בהודעה בכתב למבצע הפעולה. בנוסף על כך,European Comfort לא תהא אחראית להרכבתם ו/או התקנתם של מוצרים שנרכשו באתר ואחריות זו תחול על מבצע הפעולה בלבד ועל חשבונו.

מחלקת שרות הלקוחות עומדת לרשותכם בימים א`- ה`
שעות פעילות המוקד הטלפוני 09:00-15:00 רצוף

שאלות ובירורים
לבירורים ולשאלות במהלך הרכישה ולאחריה, ניתן לפנות אל מח’ הסחר האלקטרוני של החברה:

דואר אלקטרוני : [email protected]
טלפון:03-9069063

כבר עוזבים?

לקבלת הצעה ייחודית השאירו פרטים ונחזור אליכם

דילוג לתוכן